วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2555

ส่วนประกอบสำคัญของบ้านเรือนไทย

 ส่วนประกอบต่างๆของบ้านเรือนไทยก็มีชื่อเรียกต่าง ๆ กันเช่น ปั้นลม ,อกไก่,หน้าจั่ว,ใบดั้ง,ดั้ง,กลอน,ไขรา,แปลาน,ขื่อ,สะพานหนู, กันสาด,เชิงชาย,ค้ำยัน,หย่อง,ร่องตีนช้างพรึง,รอด,ร่องตีนแมว,ฝักมะขาม,เชิงกลอนนเรียกต่างกัน ฝาด้านข้างเรียกว่าฝาเรือน ฝาด้านสกัดคือตรงด้านหน้าจั่วเรียกว่าฝาหุ้มกลอง ฝากั้นห้องเรียกว่าฝาประจันห้อง ฝาของระเบียงเรียกว่าฝาระเบียงหรือฝาเสี้ยว ฝาด้านหน้าห้องโถงเรียกว่าฝาเชี่ยนหรือฝาชาน เป็นต้น ฝาบ้านแบบต่าง ๆ มีแบบฝาสายบัวมีลักษณะเป็นเส้นยาว ๆ,
แบบฝาปะกนมีลักษณะเป็นข้อสลับกันเหมือนข้ออ้อยซึ่งเป็นฝาแบบที่เป็นเอกลักษณ์ที่สุดของบ้านเรือนไทย, แบบฝาแบบลายขัดแตะก็มีซึ่งใช้ไม้สักหรือไม้เนื้อแข็งเส้นเล็ก ๆสานลายขัดเหมือนกับสานด้วยไม้ไผ่นิยมใช้เป็นเรือนครัวเพราะช่วยเรื่องระบายอากาศ, แบบฝาลูกฟักจะเข้าลูกฟักเหมือนประตูบ้านปัจจุบันซึ่งใช้ไม้หนาจะทำเฉพาะเรือนของเจ้านายหรือผู้มีบรรดาศักดิ์สูง
หน้าจั่วเรือนไทยก็มีหลายแบบเช่นกัน หน้าจั่วแบบลูกฟักที่เป็นช่องสี่เหลี่ยมวางสลับกันเป็นชั้น ๆ บางทีเรียกหน้าจั่วแบบนี้ว่าพรหมสี่หน้านิยมใช้กับเรือนนอน หน้าจั่วแบบใบปรือก็นิยมทำกันมีลักษณะเป็นฝากระดานแผ่นเล็ก ๆ ซ้อนเกล็ดกันอยู่ ส่วนมาพบในเรือนไทยที่เป็นเรือนแพ หน้าจั่งรูปพระอาทิตย์ มีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปครึ่งวงกลมตรงกลางและมีรัศมีแผ่ไปรอบ ๆ เหมือนพระอาทิตย์ นิยมใช้กับเรือนครัวเนื่องจากมีช่องระบายอากาศได้ดี

เมื่อประกอบกันเป็นเป็นตัวเรือนแล้วก็จะได้เรือนไทยที่มีลักษณะดังรูป จากภาพด้านล่างนี้เป็นเรือนเดี่ยวที่ประกอบด้วยเรือนนอนขนาดสามห้องหรือสามช่วงเสา และเรือนครัวขนาดสองห้องหรือสองช่วงเสาที่วางอยู่ในแนวขวางกับตัวเรือนโดยเรือนครัวจะมีขนาดเล็กกว่าเรือนนอนและต่ำกว่าเรือนนอนภาพที่ออกมาจึงทำให้เรือนไทยมีมุมมองที่สวยงามมีสัดส่วนที่พอเหมาะพอดีซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเสน่ห์ของเรีอนไทยเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ติดตามต่อไปคราวหน้าจะนำภาพเรือนไทยจำลองที่ผมทำเสร็จแล้ว(ทำไว้เมื่อ3-4ปีที่แล้ว) มาให้ชมและจะเริ่มแนะนำเรื่องอุปกรณ์และแหล่งที่ซื้อหาอุปกรณ์ต่าง ๆ พบกันคราวหน้าครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น